Hệ thống kiến thức tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá

tàu đánh cá Đó là tác phẩm tiêu biểu cho hồn thơ Hội An. Để hiểu nội dung, ý nghĩa và nghệ thuật của tác phẩm, mời…

Hệ thống kiến thức tác phẩm Bếp lửa – Bằng Việt

bếp lửa Bằng Vít là một tác phẩm rất truyền cảm trong chương trình ngữ văn lớp 9. Bài viết dưới đây sẽ tóm tắt nội dung,…

Hệ thống kiến thức tác phẩm Làng – Kim Lân

làng bản Đó là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà văn Kim Lân viết về làng quê và người nông dân Việt Nam….

Hệ thống kiến thức tác phẩm Ánh Trăng – Nguyễn Duy

ánh trăng Đó là tác phẩm tiêu biểu cho tinh thần thơ của Nguyễn Đôi. Đây cũng là một tác phẩm quan trọng trong chương trình Ngữ…

Hệ thống kiến thức tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa

Lặng lẽ Saba Đó là tác phẩm viết về những con người ngày đêm thầm lặng cống hiến cho đất nước. Bài viết dưới đây sẽ tổ…

Hệ thống kiến thức tác phẩm Chiếc lược ngà

chiếc lược ngà Là tác phẩm cảm động về tình cha con cao cả, thiêng liêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. để có thể…

Cách viết đoạn văn nghị luận xã hội

Nội dung nghị luận xã hội rất quan trọng trong đề thi. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng biết cách thực hiện điều này. Vì…

Phiếu học tập tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Bài thơ về đoàn xe không kính là một tác phẩm quan trọng trong chương trình học Ngữ văn lớp 9, và các bảng dưới đây do…

Phiếu học tập tác phẩm Đồng chí – Chính Hữu

đồng chí Đó là tác phẩm tiêu biểu cho tinh thần thơ Chính Hữu. Đây cũng là tác phẩm thường xuất hiện trong nhiều dạng đề thi….