Sao phải thi THPT rình rang, tốn kém trong khi có thể thi như thi lái xe?

0
185

Đó chính là trăn trở của bản thân tôi, với vai trò là một cán bộ coi thi và cũng là một giáo viên đang giảng dạy tại một trường ĐH.

Theo tôi, không cần bỏ ra một nguồn lực lớn như vậy trong việc coi thi và đánh giá học sinh, mà chỉ cần một giải pháp đơn giản hơn nhiều với chi phí rất thấp để có thể thực hiện tốt hoạt động này và kết quả vẫn chính xác, minh bạch và tốt hơn rất nhiều lần.

1. Xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án cho từng môn thi và sau đó số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu online. Ngân hàng đề và đáp án được số hóa và bài thi của thí sinh được chấm hoàn toàn tự động. Mỗi thí sinh khi dự thi, bốc ngẫu nhiên đề thi của mình từ ngân hàng này và thực hiện bài thi của mình trực tiếp trên máy tính.

Giả sử với mỗi môn thi, có một ngân hàng đề khoảng 2.000 câu hỏi, mỗi thí sinh khi đăng ký thi sẽ có một mã đề riêng của mình, với các tổ hợp câu hỏi khác nhau từ những hợp phần khác nhau trong một môn học.

Thí sinh sau khi thi có thể biết ngay kết quả điểm thi của mình và kết quả này được cập nhật ngay vào ngân hàng dữ liệu của quốc gia trên toàn quốc, phục vụ cho việc truy xuất, đánh giá, xếp hạng… và có thể được sử dụng và tham chiếu lâu dài.

Cơ sở dữ liệu này có thể được chia sẻ và phân quyền cho các bên liên quan với mức độ tiếp cận thông tin khác nhau. Hằng năm tiến hành cập nhật bổ sung, thay đổi đề và đáp án đề nếu cần thiết.

2. Mỗi tỉnh lấy một trường ĐH ở vị trí trung tâm làm nơi tổ chức thi. Xây dựng và lắp đặt một phòng máy tính hiện đại và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bảo mật và thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát.

Hằng năm, các điểm tổ chức thi này sẽ tổ chức các đợt thi cho từng trường, từng huyện với thời gian được thông báo trước để các đơn vị này biết và có sự chuẩn bị phù hợp. Như vậy, một năm mỗi điểm thi có thể tổ chức nhiều đợt thi, chứ không nhất thiết là chỉ tổ chức mỗi năm một lần như hiện nay.

Hoặc thậm chí có thể xây dựng các phòng thi này tại văn phòng của phòng GD-ĐT từng quận huyện để giảm thiểu chi phí về đi lại, ăn ở cho thí sinh dự thi.

3. Xây dựng quy trình cụ thể cho hoạt động thi, cơ chế kiểm tra, giám sát, chấm điểm và công bố kết quả thi một cách rõ ràng ngay tại các cơ sở này. Cơ chế phối hợp với các bên liên quan để kiểm tra, giám sát, thanh tra trong mỗi lần thực hiện hoạt động thi, đánh giá kết quả học tập của thí sinh.

Theo: Tuoitre.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here