Thực hiện Luật Giáo dục đại học: 5 nhóm việc cần lưu ý!

0
183

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại sáu điểm cầu cả nước gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Thái Nguyên và Cần Thơ với sự chủ trì của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. 

Tại hội nghị, với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đưa ra 5 nhóm việc cần lưu ý:

1. Việc đầu tiên là phổ biến, hướng dẫn, quán triệt sâu rộng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, nghị định 99 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, của cơ quan chủ quản cũng như các văn bản khác đến từng giảng viên, người lao động trong nhà trường.

2. Phải có kế hoạch chỉ đạo kiện toàn hội đồng trường theo lộ trình quy định. Người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm với cơ quan chủ quản về tiến độ, chất lượng kiện toàn hội đồng trường.

3. Tổ chức xây dựng các văn bản, quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường, trong đó đặc biệt là quy chế tổ chức hoạt động của hội đồng trường bảo đảm chất lượng. Trong quá trình làm cần bám sát luật, nghị định, bám sát các văn bản khác và tham khảo các cơ sở giáo dục đại học khác. Bộ GD-ĐT sẽ không có hướng dẫn thêm, để các trường chủ động nhưng sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng các trường để có thể xây dựng được quy chế tốt, khả thi.

4. Phải thực hiện nghiêm lộ trình, tiến độ, các hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và cơ quan chủ quản. Các trường trực thuộc Bộ GD-ĐT sẽ gương mẫu làm trước, tiên phong thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học và nghị định 99, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng.

5. Các trường cần lưu ý có kế hoạch nâng cao năng lực quản trị, trước hết là hội đồng trường. Từng vị trí phải rõ vai trò, “đúng vai, thuộc bài”. Cùng với đó, tăng cường năng lực quản trị nội bộ của ban giám hiệu, các vị trí chức năng, phòng, ban, khoa. Lãnh đạo nhà trường cần bám sát các mục tiêu đã được hội đồng trường thông qua để đưa ra quyết định quản lý, không phải dễ làm trước, khó làm sau.

Theo: Tuoitre.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here